House of Music
Vijfdaags Kamp 12 tem 16 juli 2021 exclusief voor MB/HB kinderen
1 groep kinderen 3-6 jaar
1 groep kinderen 7-10 jaar (kinderen die al instrument bespelen)

Tijdens dit kamp gaan twee groepen van 8 kinderen (3 - 6 jaar en 7-10 jaar), met of zonder muzikale voorkennis aan de slag met Children are Composers. 

Ze ontdekken en spelen elke dag verschillende instrumenten en leren op SPEELSE WIJZE de taal van de muziek.

Er wordt extra aandacht besteed aan CO-CREATIE en het componeren van EIGEN MUZIEK, ongeacht het muzikale niveau.

Deze kampen worden begeleid door onze professionele MeesterMusici 
die ook tijdens het jaar actief zijn in House of Music.

WIE? Kinderen van 3 - 10 jaar

WAAR? House of Music Antwerpen 
Boomsesteenweg 325, 2020 Antwerpen

Dagelijks van 9 - 16u
De kinderen nemen eigen lunch, 
koek/ fruit & drinkbus mee.
Er is voor- en/ of na-opvang mogelijk. 
Gelieve dit door te geven per mail en te bevestigen met de MeesterMusici op het kamp zelf. 
Ten vroegste om 8u30 afzetten en ten laatste ophalen om 16u30. 
* Bij inschrijving van 2 kinderen van hetzelfde gezin voor hetzelfde kamp, storten wij 20€ terug. 
Gelieve ons daarvoor een mailtje te sturen met de 2 namen van jullie deelnemende kinderen en het rekeningnummer.
Voornaam Leerling Musicus/ First name Student Musician
Achternaam Leerling Musicus/ Last name Student Musician
Mail
Telefoon/ Phone
Adres/ Address
Geboortedatum Leerling Musicus/ Date of Birth Student Musician
Check Out
Item
Price
€225
€200
€10
Credit Card Number:
CVC Code:
Expiry Month:
Expiry Year:
Owned and operated by House of Music